Algemene voorwaarden van Camping Toodlermillen

 1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten gesloten met camping Toodlermillen en hebben betrekking op alle verhuurde plaatsen.

1.2.   Camping Toodlermillen heeft het recht om de volgende algemene voorwaarden op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

1.3.   Camping Toodlermillen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de indeling en openingstijden van de faciliteiten van de camping.

 1. Reserveringen

2.1.   De huurovereenkomst komt tot stand zodra het verblijf door de gast is aangevraagd en door Camping Toodlermillen is bevestigd. Voordat de huurovereenkomst ingaat, wordt door Camping Toodlermillen een schriftelijke bevestiging verzonden. Vanaf dit moment is de reservering bindend. De huurder/gast is verplicht de huurovereenkomst met de daarbij behorende regels te aanvaarden. Tevens is de huurder/gast er verantwoordelijk voor dat eventuele medereizigers zich ook aan de geldende regels houden.

2.2.   Camping Toodlermillen neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De volwassene die verantwoordelijk is voor de boeking moet tijdens het verblijf van alle gasten jonger dan 18 jaar op de camping aanwezig zijn. Minderjarigen die niet door een ouder worden begeleid, worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van de ouders.

2.3.   Voorkeur: Als een plaats gereserveerd wordt zonder voorkeur voor het plaatsnummer, heeft Camping Toodlermillen de mogelijkheid om het plaatsnummer te wijzigen, waarbij het type plaats ongewijzigd blijft. Als er voorkeur wordt gegeven aan een bepaald nummer, kan het standplaatsnummer niet worden gewijzigd. Bij het maken van een reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele wensen en voorkeuren ten aanzien van de duur van uw verblijf, de verblijfplaats en dienstverlening.

2.4.   In geval van annulering dient dit schriftelijk (per e-mail) te worden doorgegeven. De huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Annulering na boeking tot 90 dagen voor de dag van aankomst. De aanbetaling wordt terugbetaald. Exclusief de verwerkingskosten van de boeking.
 • Annulering na boeking tot 30 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
 • Bij annulering vanaf 30 tot 0 dagen voor de dag van aankomst is de huurder 100% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij annulering op/na de aankomstdatum: de gehele huurprijs.

2.5.   Wij raden u aan zelf de benodigde annuleringsverzekering af te sluiten, zodat een reisannulering wegens ziekte, overlijden etc. verzekerd is. In elke boekingsbevestiging wordt een link verzonden. Vanaf de datum op de boekingsbevestiging heeft u 7 dagen de tijd om deze verzekering af te sluiten. Voer deze link in uw browser in: https://rvms.live.wem.io/aanvraag-verzekering?l=nl-nl&p=KAV&o=101419

2.6.   Het meenemen van (één) 1 auto is bij de reservering inbegrepen. Een extra auto heeft geen parkeerplaats binnen en geen toegang tot het terrein en wordt buiten geparkeerd.

2.7.   De gereserveerde parkeerplaats blijft op de dag van aankomst tot 17.00 uur voor u gereserveerd. Als u op dit tijdstip nog niet bent gearriveerd en er geen telefoontje en bericht (e-mail) naar onze camping is verzonden, wordt uw reservering geannuleerd en vindt er geen restitutie plaats.

2.8.   Het maximaal toegestane aantal personen per staanplaats bedraagt 6 personen (inclusief maximaal 4 volwassenen). Een kleine tent is een tent met twee slaapplaatsen en een oppervlakte van maximaal 5 m² (2,5 x 2 m) is toegestaan.

2.9    .De campingeigenaar behoudt zich het recht voor om geen reserveringen van groepen te accepteren.

 1. Betalingsvoorwaarden

3.1.   Na de boekingsbevestiging betaalt de huurder een aanbetaling van 50% op het bankrekeningnummer: IBAN LU78 0090 0000 0663 3010 BIC: CCRALULL ten name van: Camping Toodlermillen Keizer-Braune Amand 1 binnen de op de boeking genoemde termijn bevestiging (8 dagen)., Toodlermillen L-9181 Tadler-Moulin. Deze betaling kan niet worden gerestitueerd.

3.2.   Als de aankomstdatum korter is dan 30 dagen is het volledige boekingsbedrag (100%) direct opeisbaar.

3.3.   Bij boekingen van 1-3 nachten is het volledige boekingsbedrag (100%) verschuldigd vóór de deadline vermeld op de boekingsbevestiging.

3.4.   30 dagen voor de aankomstdatum dient de huurder de resterende betaling van 50% op het opgegeven rekeningnummer te hebben voldaan (Art. 3.1). Indien dit ook na een herinnering van Camping Toodlermillen niet gebeurt en er geen check-in heeft plaatsgevonden op de dag van aankomst van de betreffende huurder, zal Camping Toodlermillen dit beschouwen als een annulering op de ingangsdatum van het contract.

3.5.   Actiecode/kortingscode: het percentage is gekoppeld aan het aantal overnachtingen.

3.6.   SEP KEY BORGSOMMEN: Bij aankomst wordt u verzocht <<CASH>> te geven voor de borg(en) van de Sep Key. De waarborgsom bedraagt 30,00 Euro /per Sep Key voor elektriciteitsaansluiting wordt een waarborgsom van 10,00 Euro in contanten /per sleutel in rekening gebracht. Als er geen contant geld beschikbaar is, moeten we een toeslag in rekening brengen als je de borg met een pinpas (V-Pay; Maestro; Visa Debiet) of creditcard (Visa; Mastercard) wilt betalen. De borg(en) wordt (worden) bij het uitchecken terugbetaald.

 1. In- en uitchecken

4.1.   De camping is privé-eigendom en de campingexploitant kan te allen tijde toestemming verlenen of weigeren om daar te verblijven. Elke overtreding kan leiden tot uitzetting.

4.2.   Alle mensen die op de camping verblijven, moeten hun identiteit bekendmaken en een gegevensformulier invullen voor het nachtregister “Fiche d’hébergement”.

4.3.   <<Check-In>> is mogelijk van 14.00 uur tot 17.00 uur. Bij aankomst dient u uw paspoort of identiteitskaart te tonen. De parkeerplaatsen zijn op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur beschikbaar. Als u eerder wilt inchecken of later wilt uitchecken, kan dit alleen in overleg. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldig identiteitsbewijs.

4.4.   De plaatsen worden alleen toegewezen door de eigenaar of door personeel dat bekend is met deze taak of bevestigd door reservering via e-mail. Een verandering van plaats is alleen toegestaan ​​na overleg en goedkeuring van de eigenaar of dit personeel.

4.5.   Op de dag van vertrek <<Check-Out>> heeft u tot 11.30 uur de tijd om uw kampeerplaats of accommodatie vrij en schoon achter te laten.

4.6.   Camping Toodlermillen behoudt zich het recht voor om op de dag van vertrek vanaf 09.30 uur een eindinspectie uit te voeren met betrekking tot de staat en volledigheid van de kampeerplaats. Als de kampeerplaats niet schoon of netjes wordt achtergelaten, wordt € 40,- in rekening gebracht.

4.7.   Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie van de huurprijs en de bijkomende kosten van de plaats of accommodatie plaats. U betaalt altijd voor de gereserveerde nachten, ook als u eerder vertrekt of later aankomt.

 1. Bezoekers

5.1.   Ontvangst van dagbezoekers is toegestaan. Bezoekers dienen zich een dag van tevoren aan te melden bij de receptie. Als bezoekers overnachten dienen bezoekers zich op de dag van aankomst te melden bij de receptie en de kostprijs voor de overnachting te betalen.

 1. Gedragsregels

6.1.   Alle campinggasten zijn verplicht de huisregels te accepteren en na te leven.

6.2.   Op onze camping geldt een snelheidslimiet van 10 km per uur.

6.3.   Van 22.00 uur tot 08.00 uur zijn alle activiteiten die de rust van onze gasten kunnen verstoren verboden.

6.4.   Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. U mag de rust en veiligheid van de andere gasten op Camping Toodlermillen niet verstoren. Sanitaire voorzieningen zijn geen kinderspeelplaats!!!

6.5.   Het is verboden te roken in de openbare ruimtes.

6.6.   Om de privacy van onze gasten te beschermen is het verboden om overal op de camping met drones te vliegen!

6.7.   Naturisme is niet toegestaan! Textiel is voor iedereen verplicht: bij het onthaal, het sanitair, de parkeerplaatsen, alle binnenvoorzieningen en op het hele terrein.

6.8.   Het kraanwater op Camping Toodlermillen is van drinkbare kwaliteit. Het gebruik van ons kraanwater is niet bedoeld voor speldoeleinden! Gebruik hiervoor het water uit de rivier de Sauer.

 1. Voortijdige beëindiging van het contract door de eigenaar

7.1.   Bij het niet naleven van de huisregels, reglementen/gedragsregels wordt de huurder en zijn gehele gezins- of groepssamenstelling verzocht Camping Toodlermillen te verlaten. De eigenaar kan het contract met onmiddellijke ingang beëindigen:

 • Als de huurder, de medehuurders en/of derden, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwingen, de verplichtingen uit de overeenkomst, het campingreglement en/of het ambtelijk reglement niet of niet behoorlijk nakomen voor zover de fatsoen en billijkheid van de eigenaar naar maatstaven niet kunnen verlangen dat de overeenkomst wordt voortgezet.
 • Als de huurder of medehuurder, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwingen, de eigenaar en/of medehuurder en/of andere huurders op Camping Toodlermillen lastigvalt of de veiligheid of goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping verstoort camping.
 • Als de huurder door het gebruik van de accommodatie of staanplaats en/of zijn kampeermiddel in strijd handelt met de bestemming van het gehuurde, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwingen.
 • Als de kampeeruitrusting van de huurder niet voldoet aan de algemeen aanvaarde veiligheidsnormen.
 • Diefstal, vandalisme, agressief gedrag en drugsgebruik zijn onder meer redenen voor de directe verwijdering van de huurder met zijn gehele gezins- of groepssamenstelling van Camping Toodlermillen.

7.2.   Bij tussentijdse beëindiging van het contract dient de huurder ervoor te zorgen dat zijn terrein en/of kampeermiddel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 uur na beëindiging, wordt ontruimd en het terrein wordt verlaten.

7.3.   Als de huurder de accommodatie of kampeerplaats niet binnen de gestelde 2 uur (artikel 6.2) verlaat, heeft de eigenaar het recht dit op kosten van de huurder te doen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met de ontruiming van de accommodatie of kampeerplaats, tenzij de schade te wijten is aan onzorgvuldigheid van de Eigenaar. Eventuele opslagkosten van de leegstaande woning van huurder zijn voor rekening van huurder.

7.4.   Als de huurder van mening is dat de eigenaar het contract op oneerlijke wijze heeft geschonden is beëindigd, moet hij de eigenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en hij kan het geschil aan hem voorleggen uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering aan de burgerlijke rechter in Luxemburg of aan de geschillencommissie in Luxemburg.

7.5.   De huurder/gast blijft in beginsel verplicht het overeengekomen bedrag (artikel 3) aan Camping Toodlermillen te betalen.

 1. Verantwoording

8.1.   Huurders van een parkeerplaats en bezoekers komen op eigen risico naar ons toe. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden. Door het betreden van de camping doen huurders en bezoekers uitdrukkelijk afstand van ieder recht op schadevergoeding.

8.2.   Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene gebeurtenissen, overmacht, natuurrampen of juridische beslissingen die uw verblijf en entertainment op Camping Toodlermillen verstoren, onderbreken of verhinderen.

8.3.   De eigenaar behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen naar aanleiding van meldingen van storingen of geschillen veroorzaakt door campinggasten.

 1. Schade

9.1.   Eventuele schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de receptie, zowel op het terrein van de camping als op de faciliteiten ervan. Schadekosten en eventuele vervolgkosten worden gefactureerd aan degene die de schade heeft veroorzaakt.

 1. Naleving van de Algemene Voorwaarden

10.1. Na akkoord te zijn gegaan met de huurovereenkomst zijn de gast en medereizigers verplicht de algemene voorwaarden, bijgevoegde informatie en overheidsvoorschriften te accepteren. Op deze Algemene Voorwaarden is het Luxemburgs recht van toepassing en in geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot deze website zijn de Luxemburgse rechtbanken bevoegd.

 

November 2023